BDAR
gdpr

Leidimai ir licencijos

Leidimai archeologiniams tyrimams:

Kultūros vertybių apsaugos departamento Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarka

Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba"

 

Leidimai atlikti archeologinius tyrimus:
Leidimas atlikti archeologinius tyrimus

 

Leidimai tvarkomiems paveldosaugos darbams:

Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinė sistema
 

Leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus 

 

Sustabdyti leidimai tvarkomiems paveldosaugos darbams:

Informuojame, kad vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės" 17.1 str., 2016-09-02 raštu Nr.(12.37.-A)2A-629, sustabdytas Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriuje 2015-08-04 išduoto Leidimo atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus Nr.(12.37.-A)2A-436 galiojimas iki bus parengtas naujas kultūros paveldo statinio, Gyvenamojo namo tvarkybos darbų (remontas, restauravimas) projektas, kurio sprendiniais būtų numatyta maksimaliai išsaugoti ir grąžinti į pirminę jų buvimo vietą Gyvenamojo namo autentiškas dalis ir elementus.

 

Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimas iš LR:

2015 m. vasario 26 d. Įsakymas Nr. ĮV-119 "Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo tarybos sudėties patvirtinimo"
Plačiau

 

Licencijos prekiauti antikvariniais daiktais:
Plačiau

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-21