BDAR
gdpr

Kultūros paveldo vietovių stebėsena

Vadovaujantis Kultūros paveldo vietovių stebėsenos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012-02-06 įsakymo Nr. ĮV-94 23 punktu: Departamentas ir saugomų vietovių direkcijos pagal kompetenciją vietovių stebėsenos ataskaitas turi parengti ir pateikti Kultūros ministerijai iki kovo 1 d.:

Vilniaus senamiesčio, Vilniaus senamiesčio dalies, kuriai įsteigtas valstybinis kultūrinis rezervatas, Kernavės archeologinės vietovės ir bendra visoms Kuršių nerijoje esančioms vietovėms – kas ketverius metus už praėjusių trejų metų stebėsenos laikotarpį.

Ataskaitos:

2018 m. Kultūros paveldo vietovių stebėsenos ataskaita

2022 m. Kultūros paveldo vietovių stebėsenos ataskaita

Bendra visoms kitoms vietovėms – kas šešerius metus už praėjusių penkerių metų stebėsenos laikotarpį.

Ataskaitos:

2020 m. Kultūros paveldo vietovių stebėsenos ataskaita

Vadovaujantis Vietovių stebėsenos taisyklių 24 punktu vietovių stebėsenos duomenys yra vieši. Stebėsenos ataskaitos skelbiamos Departamento ir saugomų vietovių direkcijų interneto puslapiuose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-06-02