2024-02-14

2024 m. vasario 26 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

Planuojama svarstyti:

 

1. Antkapinio paminklo (u. k. 7964), Kupiškio r. sav., Alizavos sen., Palėvenės k., Lėvens g., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos netaikymo.

Statusas – registrinis.

2. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 11109), Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Šeduvos m., Kėdainių g. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo.

Statusas – registrinis.

3. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 11112), ), Radviliškio r. sav., Šiaulėnų sen., Šiaulėnų mstl., Dvaro g., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo.

Statusas – registrinis.

4. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k.11080), Pasvalio rajono sav., Vaškų sen., Vaškų mstl., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo.

Statusas – registrinis.

5. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 11075), Pasvalio rajono sav., Pumpėnų sen., Pumpėnų mstl., Sodų g., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo.

Statusas – registrinis.

6. Lietuvos partizanų stovykla, Kauno r. sav., Alšėnų sen., dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą apsaugos suteikimui.

7. Dėl Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko, generolo Jono Žemaičio-Vytauto vadavietės (u. k. 25501), Knygnešio, publicisto Jurgio Bielinio kapo (u. k. 10831), Knygnešio, bibliografo Stanislovo Didžiulio kapo (u. k. 10479), Labanoro mūšio partizanų kapų (u. k. 17284), Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vietos, vad. Virtukais (u. k. 40179), Pietų Lietuvos partizanų srities vadavietės ir PLPS vado Sergijaus Staniškio-Lito, Vilties žūties vietos (u. k. 38832), Rainių kankinių kapo (u. k. 16607), 1830–1831 m. sukilimo būrio vado Vincento Matuševičiaus kapo (u. k. 36615), Dainavos apygardos partizanų vadavietės (u. k. 27575), Lietuvos partizanų Kalniškės mūšio vietos komplekso (u. k 37491) ir jo kompleksinės dalies Lietuvos partizanų Kalniškės mūšio vietos komplekso partizanų kapo (u. k. 37492), Lietuvos partizanų ir jų rėmėjų memorialinis komplekso (u. k. 36312) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektų dėl vertingųjų savybių tikslinimo rengimo tikslingumo.

8. Dėl vertingųjų savybių – įrašų, ženklų, herbų ir pan. – aprašymų apimčių ir (ar) kitų jų pateikimo formų.