BDAR
gdpr

Finansuoti projektai

2020 metai

Paveldotvarkos 2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-584 ,,Dėl Paveldotvarkos 2020 metų programos patvirtinimo“

Paveldotvarkos programos papildymas

Paveldotvarkos programos pakeitimas

 

2021 metai

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2021 m. veiklos plano priemonės 01-08-04-02-01 ,,Finansuoti kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbus, kompensuoti kilnojamųjų kultūros vertybių bei nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų išlaidas“ įgyvendinimo ir finansavimo veiksmų planas, patvirtintas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021-01-21 įsakymu Nr. Į-18 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2021 m. veiklos plano priemonės 01-08-04-02-01 ,,Finansuoti kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbus, kompensuoti kilnojamųjų kultūros vertybių bei nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų išlaidas“ įgyvendinimo ir finansavimo veiksmų plano patvirtinimo“

Pakeitimas (2021-12-27 įsakymo Nr. Į-356 redakcija)

 

2022 metai

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2022 m. veiklos plano priemonės 01-08-04-02-01 ,,Finansuoti kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbus, kompensuoti kilnojamųjų kultūros vertybių bei nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų išlaidas“ įgyvendinimo ir finansavimo veiksmų planas, patvirtintas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022-01-19 įsakymu Nr. Į-19 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2022 m. veiklos plano priemonės 01-08-04-02-01 ,,Finansuoti kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbus, kompensuoti kilnojamųjų kultūros vertybių bei nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų išlaidas“ įgyvendinimo ir finansavimo veiksmų plano patvirtinimo“

Pakeitimas (2022-03-25 įsakymo Nr. Į-84 redakcija)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-03