BDAR
gdpr

Administracinės paslaugos

Kilnojamosios kultūros vertybės paso ir jo dublikato išdavimas;

Kultūros vertybių registro duomenų teikimas, nekilnojamųjų kultūros vertybių pasų, kitų Kultūros vertybių registro duomenų išrašų, pažymų ir kitų dokumentų dėl Kultūros vertybių registre esančių duomenų teikimas;

Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento ir jo dublikato išdavimas;

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių sudarymas;

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimas;

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimas;

Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinųjų apsaugos reglamentų) išdavimas;

Leidimo atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimas;

Leidimo atlikti archeologinius tyrimus išdavimas;

Leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos bendrijos teritorijos) išdavimas;

Leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos valstybes nares išdavimas;

Pažymos apie paveldimo turto (antikvarinių meno kūrinių, meno kūrinių, kilnojamųjų kultūros vertybių) vertę išdavimas;

Licencijų prekiauti antikvariniais daiktais, jų dublikatų išdavimas ir duomenų licencijoje tikslinimas;

Kompensacijų už privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidas skyrimas;

Saugomų kultūros paveldo objektų užkonservavimo išlaidų kompensavimo jų valdytojams skyrimas;

Kompensacijų kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams skyrimas;

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis paraiškų priėmimas;

Kompensacijos skelbiamo valstybės saugomu kultūros paveldo objekto valdytojui, kai nustatyti ar sugriežtinti veiklos apribojimai, draudžiantys anksčiau vykdytą veiklą, realiai sumažina valdytojo gaunamą naudą, skyrimas;

Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-02