BDAR
gdpr

Informacija dėl individualaus apsaugos reglamento pripažinimo netekus galios

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad Pastatų komplekso (u. k. 43592), pastatų komplekso namo (u. k. 43593), pastatų komplekso pirmo ūkinio pastato (u. k. 43594), pastatų komplekso antro ūkinio pastato (u. k. 43595) individualūs apsaugos reglamentai 2020-07-07 Nr. A15-1203/20(2.1.4E-VMA), 2020-07-07 Nr. A15-1205/20(2.1.4E-VMA), 2020-07-07 Nr. A15-1207/20(2.1.4E-VMA), 2020-07-07 Nr. A15-1209/20(2.1.4E-VMA), patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio vedėjo tvirtinimo aktais 2020-07-07 Nr. A15-1204/20(2.1.4E-VMA), 2020-07-07 Nr. A15-1206/20(2.1.4E-VMA), 2020-07-07 Nr. A15-1208/20(2.1.4E-VMA), 2020-07-07 Nr. A15-1210/20(2.1.4E-VMA), pripažinti netekusiais galios. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio vedėjo 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. A15-1183/21(2.1.4E-VMA) registruotas Kultūros vertybių registre http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search ".

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-11