Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

3. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

4. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

5. Jei įstaiga turi pavaldžių įstaigų, valdo tiesiogiai pavaldžių įstaigų funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

6. Vadovauja įstaigai.

7. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

8. Valdo įstaigos išteklius.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

10. Užtikrina Kultūros paveldo departamento administracinės struktūros pertvarką, iš esmės sprendžiant metodinio vadovavimo, inventorizavimo, specialiųjų planų, tyrimų rengimo ir kitas problemas..

11. Organizuoja ir užtikrina Kultūros paveldo departamento ir pavaldžių institucijų pertvarką, įgyvendinančią integralios paveldosaugos strateginius principus..

12. Organizuoja kultūros vertybių apskaitos ir vertinimo procesus, aiškiau apibrėžiant nekilnojamojo kultūros paveldo tarybų ir kitų procese dalyvaujančių institucijų funkcijas, apskaitos, vertinimo ir sklaidos procesams pasitelkiant ES finansinės paramos mechanizmus ir kitų valstybės bei savivaldos institucijų patirtį..

13. Organizuoja nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą..

14. Koordinuoja nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teisės aktų projektų rengimą bei tobulinimą..

 


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

16. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

16.1. kalba - anglų arba prancūzų arba vokiečių;

16.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

17. Atitikimas kitiems reikalavimams:

17.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.