2024-04-05

Paveldosaugininkai prisijungė prie Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos suburtų Jungtinių tarybų

Saugomose teritorijose – Lietuvos nacionaliniuose, regioniniuose parkuose – šalia gamtos vertybių gausu ir kultūros paveldo. Tai kuria vientisą, nedalomą parkų išskirtinumą, kuriam reikalingas įvairių sričių specialistų dėmesys. Įvykus saugomų teritorijų pertvarkai, parkuose iš įvairių su parkų veikla susijusių institucijų atstovų sukurtos Jungtinės tarybos. Kadangi parkuose ypač aktualus ne tik gamtosauginis, bet ir paveldosauginis švietimas, prie tokių Jungtinių tarybų prisijungė ir paveldosaugininkai.

Prie Metelių, Veisiejų, Vištyčio, Panemunių regioninių parkų Jungtinių tarybų prisijungė KPD Alytaus–Marijampolės teritorinio skyriaus vedėjas Alius Baranauskas (jį pavaduoja patarėja Violeta Kasperavičiūtė).

Pagramančio, Rambyno, Panemunių regioninių parkų Jungtinėse tarybose darbuojasi KPD Telšių–Tauragės teritorinio skyriaus patarėjas Vidas Narbutas.

Žemaitijos nacionalinio parko, Varnių regioninio parko Jungtinėse tarybose dirba KPD Telšių–Tauragės teritorinio skyriaus vyr. specialistė Loreta Barysienė.

Nemuno kilpų regioninio parko Jungtinės tarybos darbe dalyvauja KPD Kauno teritorinio skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Norkus.

Anykščių, Asvejos, Biržų, Gražutės, Krekenavos, Sartų regioninių parkų Jungtinėse tarybose dirba KPD Panevėžio–Utenos teritorinio skyriaus vedėjas Arūnas Giraitis.

 

Pagrindinės jungtinių tarybų funkcijos ir veiklos – pasiūlymų svarstymas ir teikimas dėl saugomos teritorijos planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) projektų, planavimo schemos sprendinių įgyvendinimo, šiais saugomos teritorijos planavimo, apsaugos ir tvarkymo organizavimo klausimais:

•    planavimo schemos, gamtotvarkos planų ar kitų strateginio planavimo dokumentų rengimas, koregavimas, peržiūra ir įgyvendinimas;

•    konkrečių apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimas;

•    saugomoje teritorijoje veikiančių suinteresuotų šalių veiksmų koordinavimas;

•    saugomos teritorijos pritaikymas pažintiniam turizmui bei lankytojų aptarnavimas;

•    gamtosauginis ir paveldosauginis švietimas;

•    kiti saugomos teritorijos apsaugos, tvarkymo ir švietimo klausimai.

 

Vaizdas iš Nemuno kilpų regioninio parko. R. Jakaičio nuotrauka