BDAR
gdpr

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (III) 2023-03-13 nuotolinio posėdžio nutarimai

Data

2023 03 20

Įvertinimas
0

2023 m. kovo 13 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta (protokolo Nr. VT3-8):

 

1. Patikslinti Žydų realinės gimnazijos ir pradinės mokyklos komplekso (u. k. 46708) Kauno m. sav., Kauno m., Kęstučio g. 85, Karaliaus Mindaugo pr. 30, duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant kompleksinių dalių (Žydų realinės gimnazijos (u. k. 44854) bei Žydų pradinės mokyklos (44855) vertingąsias savybes, papildant nauja fotofiksacija.

2. Panaikinti apsaugą Lėlei marionetei „Vaikiukas kipšiukas“ (u. k. 20975), Kauno m. sav., Kauno m., nes objektas saugomas kaip Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus (Vilniaus m., Vilniaus g. 41) eksponatas.

3. Panaikinti apsaugą Lėlei marionetei „Vaikiukas“ (u. k. 20976),  Kauno m. sav., Kauno m., nes objektas saugomas kaip Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus (Vilniaus m., Vilniaus g. 41) eksponatas.

4. Rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą, nustatant archeologinių tyrimų, vykdytų Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 1, metu atidengtas architektūrines struktūras (ST.1, ST.2, ST.3, ST.4 ST.5, ST.6, ST.9, ST.12, ST.13) Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos (u. k. 842), Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g.  / M. Valančiaus g.,  vertingosiomis savybėmis.

5. Nepritarti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektui dėl apsaugos Namui (u. k. 10686), Kauno m. sav., Kauno m., Kęstučio g. 57, naikinimo; siūlyti Namą (u. k. 10686) vertinti kaip vietinio reikšmingumo lygmens objektą ir perduoti Kauno miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai pagal kompetenciją svarstyti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Namo (u. k. 10686), Kauno m. sav., Kauno m., Kęstučio g. 57, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

6. Panaikinti Klebonijos pastato (u. k. 10917), Kauno r. sav., Vilkijos sen., Vilkijos m., Kauno Mažoji g. 2, vizualinės apsaugos pozonį, nes pastatas patenka į Vilkijos miesto istorinės dalies (u. k. 17123) ir Vilkijos senojo miesto vietos (u. k. 23759) teritorijas.

7. Panaikinti Namo (u. k. 1394), Kėdainių r. sav., Kėdainių m., Didžioji g. 4, apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, nes pastatas patenka į Kėdainių senamiesčio (u. k. 16074) ir Kėdainių senojo miesto archeologinės vietovės (u. k. 5148) teritorijas.

8. Panaikinti Namų komplekso, vad. Rektorių namais (u. k. 976), Kėdainių r., Kėdainių m., Senoji g. 2, 4, vizualinės apsaugos pozonį, nes pastatas patenka į Kėdainių senamiesčio (u. k. 16074) ir Kėdainių senojo miesto archeologinės vietovės (u. k. 5148) teritorijas.

9. Patikslinti Namo (u. k. 47537), Kauno m. sav., Kauno m., P. Višinskio g. 15, duomenis Kultūros vertybių registre, papildant duomenimis apie statybos datą, projekto autorių ir ikonografija (projekto kopijomis).

10. Perduoti Kauno miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą pagal kompetenciją spręsti dėl apsaugos Elenos Petrauskienės namui (48209), Kauno m. sav., Kauno m., Žemaičių g. 29, suteikimo, vertingųjų savybių ir vietinio reikšmingumo lygmens nustatymo, teritorijos ribų apibrėžimo, nes Elenos Petrauskienės namui (48209) siūlytinas ne aukštesnis nei vietinis reikšmingumo lygmuo.