BDAR
gdpr

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (III) 2023-03-06 nuotolinio posėdžio nutarimai

Data

2023 03 20

Įvertinimas
0

2023 m. kovo 6 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta (protokolo Nr. VT3-7):

 

1. Rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą, nustatant archeologinių tyrimų, vykdytų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Piliakalnio g. 17A, metu atidengtus mūrų fragmentus Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios šventoriaus tvoros su vartais (u. k. 1370), Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Piliakalnio g. 17A, vertingąja savybe; padidinant Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios šventoriaus tvoros su vartais (u. k. 1370) apibrėžtas teritorijos ribas PV dalyje.

2. Atidėti sprendimo priėmimą dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projekto dėl Kauno miesto istorinės dalies, vad. Žaliakalniu (u. k. 22148) Kauno m. sav., Kauno m., vertingųjų savybių tikslinimo ir akto projekto svarstymą tęsti kituose posėdžiuose.