BDAR
gdpr

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2023-03-20 nuotolinis posėdis

Data

2023 03 14

Įvertinimas
0

Planuojama svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Biržų miesto istorinės dalies (u. k. 17073), Biržų rajono sav., Biržų miesto sen., Biržų m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (tęstinis svarstymas).

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 17073) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybėms rengiamų apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4, kuriuo siūloma patikslinti Biržų miesto istorinės dalies (u. k. 17073), Biržų rajono sav., Biržų miesto sen., Biržų m., vertingąsias savybes, nustatyti regioninį reikšmingumo lygmenį, patikslinti apibrėžtas teritorijos ribas.

Vertinimo taryba 2023-03-13 posėdyje nusprendė: „Atidėti sprendimo priėmimą ir pratęsti akto projekto dėl Biržų miesto istorinės dalies (u. k. 17073), Biržų rajono sav., Biržų miesto sen., Biržų m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo nagrinėjimą kitame Vertinimo tarybos posėdyje“.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Lauksargių geležinkelio stoties pastatų komplekso (u. k. 30546), Tauragės rajono sav., Lauksargių sen., Lauksargių k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (tęstinis svarstymas).

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 30546) – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento Telšių-Tauragės teritorinis skyrius.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma nustatyti Lauksargių geležinkelio stoties pastatų komplekso (u. k. 30546), kurį sudaro šio komplekso Geležinkelio stotis (u. k. 30547), Pirmas namas (u. k. 30548), Antras namas (u. k. 30549), Sandėlis (u. k. 30550), Tauragės rajono sav., Lauksargių sen., Lauksargių k., vertingąsias savybes, architektūrinį (lemiantį reikšmingumą-svarbų) ir istorinį (lemiantį reikšmingumą-svarbų) vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas.

Vertinimo taryba 2023-02-27 posėdyje nusprendė: Atidėti sprendimo priėmimą dėl Lauksargių geležinkelio stoties pastatų komplekso (u. k. 30546), Tauragės rajono sav., Lauksargių sen., Lauksargių k., duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo. Pratęsti klausimo nagrinėjimą Vertinimo tarybai susipažinus su papildoma medžiaga.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Žemaičių Kalvarijai (u. k. 17119), Plungės raj. sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos m., panaikinimo (pakartotinis svarstymas).

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 17119) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Žemaičių Kalvarijai (u. k. 17119), Plungės raj. sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo 2 priedo 6 punktu. Žemaičių Kalvarijos urbanistinės kultūros paveldo vietovės teritorijos ribos sutampa su Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio (u.k. 1558) teritorijos ribomis, nustatytomis Žemaičių Kalvarijos statinių komplekso (u. k. 1558) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuoju planu (teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu ir paveldotvarkos projektu). Akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Vertinimo taryba 2023-01-16 posėdyje nusprendė: „Atidėti klausimo dėl apsaugos panaikinimo Žemaičių Kalvarijai (u. k. 17119), Plungės raj. sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos m., svarstymą. Svarstyti klausimą pakartotinai, susipažinus su Žemaičių Kalvarijos statinių komplekso (u. k. 1558) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuoju planu bei kitais dokumentais, kuriais numatyta užtikrinti  Žemaičių Kalvarijos (u. k. 17119) urbanistinės vietovės vertingųjų savybių išsaugojimą“.