BDAR
gdpr

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2023-03-13 posėdžio nutarimai

Data

2023 03 17

Įvertinimas
0

Nutarta:

1. Patikslinti Lietuvių tautininkų sąjungos Šiaulių apskrities namų pastato (u. k. 42601), Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Aušros al. 21, duomenis Kultūros vertybių registre, papildomai nustatant istorinį (lemiantį reikšmingumą-svarbų) vertingųjų savybių pobūdį ir patikslinant vertingąsias savybes: išbraukiant „I a. patalpos angos angokraščio medinė apdaila“ vertingąją savybę; „medinių ŠV fasado lauko durų medžiagos (medis) tipas“ vertingąją savybę patikslinant į „ŠR fasado medinių dvivėrių įstiklintų durų tipas“; pridedant vertingąją savybę „I a. patalpos stačiakampė niša“.

2. Rengti Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmų (u. k. 16002), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Trakų g. 10, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą, vertingąja savybe nustatant  XVII a. paskutinio ketv.–XVIII a. I p. grindinio fragmentą, atidengtą archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Trakų g. 10.

3. Rengti Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso (u. k. 642) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą, papildant šio komplekso kompleksinės dalies – Naujojo Arsenalo (u. k. 24704) vertingąsias savybes XIX a. grindiniu, rastu Vilniuje, Arsenalo g. 1;  XX a. mūrinių struktūrų (polių) ir betoninio pamato bei XIX a. pr. akmenų-plytų duženų paviršiaus, rastų Vilniuje, Arsenalo g. 1, nenustatyti vertingosiomis savybėmis.

4. Patikslinti Viešbučio „Žilvinas“ pastato (u. k. 37276), Palangos miesto sav., Palangos m., Kęstučio g. 34, duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant vertingąsias savybes, papildomai nustatant želdynų (lemiantį reikšmingumą-svarbų) vertingųjų savybių pobūdį, iš vertingųjų savybių pobūdžių sąrašo išbraukiant kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdį, patikslinant apibrėžtas teritorijos ribas.

5. Atidėti sprendimo priėmimą ir pratęsti akto projekto dėl Biržų miesto istorinės dalies (u. k. 17073), Biržų rajono sav., Biržų miesto sen., Biržų m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo nagrinėjimą kitame Vertinimo tarybos posėdyje.