BDAR
gdpr

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2023-03-06 posėdžio nutarimai

Data

2023 03 14

Įvertinimas
0

Nutarta:

1. Suteikti apsaugą Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios statinių kompleksui (u. k. 47801), sudarytam iš Šv. Antano Paduviečio bažnyčios (u. k. 1416) bei Šventoriaus tvoros ir vartų (u. k. 47809), Klaipėdos rajono sav., Judrėnų mstl., Liepos g. 1, ir nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas; Šv. Antano Paduviečio bažnyčiai (u. k. 1416) nustatyti architektūrinį (lemiantį reikšmingumą-svarbų), dailės (lemiantį reikšmingumą-svarbų), sakralinį (lemiantį reikšmingumą-svarbų) vertingųjų savybių pobūdžius; Šventoriaus tvorai ir vartams (u. k. 47809) nustatyti architektūrinį (lemiantį reikšmingumą-tipišką) vertingųjų savybių pobūdį; pakeisti Šv. Antano Paduviečio bažnyčios (u. k. 1416) statusą iš pavienio nekilnojamojo kultūros paveldo objekto į kompleksinę dalį bei panaikinti nustatytą vizualinės apsaugos pozonį.

2. Panaikinti apsaugą Vargonams (u. k. 20793), Sakyklai su Jono Evangelisto skulptūra (u. k. 9381), Altoriams (3) su skulptūromis (u. k. 9380), Klaipėdos rajono sav., Judrėnų sen., Judrėnų mstl., kadangi jie tapo  Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios statinių komplekso (u. k. 47801) Šv. Antano Paduviečio bažnyčios (u. k. 1416) vertingosiomis savybėmis; panaikinti apsaugą Koplytstulpiui su ornamentuotu kryželiu, Šv. Kazimiero  ir Šv. Antano skulptūromis (u. k. 14803), Klaipėdos rajono sav., Judrėnų sen., Judrėnų mstl., nes jis tapo  Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios statinių komplekso (u. k. 47801) vertingąja savybe.

3. Patikslinti Mokyklos (u. k. 16065), Širvintų rajono sav., Kernavės sen., Kernavės mstl., J. Šiaučiūno g. 3, duomenis Kultūros vertybių registre, papildant vertingąsias savybes, papildomai nustatant memorialinį (lemiantį reikšmingumą-svarbų) vertingųjų savybių pobūdį, patikslinant pavadinimą iš Mokykla (u. k. 16065) į Kernavės pradinės mokyklos pastatas (u. k. 16065), patikslinant apibrėžtas teritorijos ribas.

4. Patikslinti Bažnyčios (u. k. 16067), esančios Širvintų rajono sav., Zibalų sen., Šešuolėlių II k., duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant vertingąsias savybes, architektūrinį (lemiantį reikšmingumą-svarbų), memorialinį (lemiantį reikšmingumą-svarbų), sakralinį (lemiantį reikšmingumą-svarbų) vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, patikslinant apibrėžtas teritorijos ribas, panaikinant nustatytą vizualinės apsaugos pozonį, patikslinant pavadinimą iš Bažnyčia (u. k. 16067) į Šešuolėlių Švč. Mergelės Marijos Visų Malonių Tarpininkės bažnyčia (u. k. 16067).

5. Panaikinti apsaugą Durims su apkaustais (u. k. 14065), Širvintų rajono sav., Zibalų sen., kadangi jos tapo Šešuolėlių Švč. Mergelės Marijos Visų Malonių Tarpininkės bažnyčios (u. k. 16067) vertingąja savybe.

6. Patikslinti Džiuginėnų dvaro sodybos (u. k. 733),  Telšių rajono sav., Gadūnavo sen., Džiuginėnų k., duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant vertingąsias savybes, apibrėžtas teritorijos ribas, apibrėžiant vizualinio apsaugos pozonio ribas.

7. Atidėti sprendimo priėmimą ir pratęsti akto projekto dėl Biržų miesto istorinės dalies (u. k. 17073), Biržų rajono sav., Biržų miesto sen., Biržų m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo nagrinėjimą kitame Vertinimo tarybos posėdyje.