BDAR
gdpr

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2023-03-28 nuotolinis posėdis

Data

2023 03 22

Įvertinimas
0

Planuojama svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Saulės laikrodžiui (u. k. 16916), Kėdainių rajono sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainių m., Didžiosios Rinkos a. 6, apsaugos panaikinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Saulės laikrodžiui (u. k. 16916), įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2023 m. rengs apskaitos dokumentaciją, planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2023-01-17 įsakymu Nr. Į-17. Saulės laikrodžiui (u. k. 16916) siūloma panaikinti apsaugą, nes 1989 m. kultūros paveldo objektas perduotas Kėdainių krašto muziejui nuolatiniam saugojimui.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Buršteino vilos (u. k. 15933), Palangos miesto sav., Palangos m., Birutės al. 37, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – fizinis asmuo R. P. Akto projekto parengimą inicijavo Vilniaus universitetas.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma, remiantis atliktais tyrimais (architektūros, istoriniais, konstrukcijų, fasadų, interjero polichromijos), patikslinti Buršteinos vilos (u. k. 15933) duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant vertingąsias savybes, nustatant kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdį ir patikslinant apibrėžtas teritorijos ribas (jas sumažinant, sutapdinus teritorijos ribas su suformuoto žemės sklypo ribomis).

3.  Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., duomenų Kultūros vertybių registre.

Papildoma informacija:

Statusas – paminklas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073) duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo, vertingąja savybe nustatant  XVII a. II p.–XVIII a. I p. hipokausto krosnies liekanas, atidengtas archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Aguonų g. 22. Protokolinis sprendimas dėl hipokausto krosnies liekanų įvertinimo priimtas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-10-25 nuotoliniame posėdyje.

4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, Laterano reguliariųjų kanauninkų vienuolyno ir kitų statinių ansamblio (u. k. 3), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Antakalnio g. 1, 3, 4, M. K. Paco g. 4, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – paminklas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, Laterano reguliariųjų kanauninkų vienuolyno ir kitų statinių ansamblio (u. k. 3) duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo, papildant Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, Laterano reguliariųjų kanauninkų vienuolyno ir kitų statinių ansamblio Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios (u. k. 27300) vertingąsias savybes pagrindinio fasado su bokštais tvarkybos darbų metu aptiktais XVII a. pab. sumontuotais laikrodžių ciferblatų fragmentais. Vertingąsias savybes siūloma patikslinti, remiantis fotofiksacija, UAB „Senamiesčio projektai“ teikta medžiaga.

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pastatų komplekso (u. k. 34587), Vilniaus miesto sav., Stiklių g. 6, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pastatų komplekso (u. k. 34587) duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo, patikslinant Pastatų komplekso (u. k. 34587) duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant teritorijos ribas (jas sumažinant, sutapdinus teritorijos ribas su suformuoto žemės sklypo ribomis), patikslinant kompleksinės dalies – Antro pastato (u. k. 23588) vertingąsias savybes pagal atliktus architektūrinius tyrimus.

6. Klausimas dėl statinių liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Klaipėdoje, Mokyklos g. 33, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Sendvario dvaro sodybos fragmentų (u. k. 32837) vertingosiomis savybėmis.

Papildoma informacija:

Statusas (kultūros paveldo objekto u. k. 32837, į kurį patenka statinių liekanos) – registrinis.

Svarstymo pagrindas – gautas archeologo R. K. kreipimasis dėl statinių liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Klaipėdoje, Mokyklos g. 33, vertinimo. Pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“  15.13 nuostatas, archeologinių tyrimų metu aptiktos statinių (medžio, mūro ir pan.) liekanos yra vertinamos; ar jos gali būti kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir turi būti išsaugojamos vietoje (in situ) nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, remdamosi specialistų tyrimų išvadomis. Pateiktos atliktų archeologinių ir architektūrinių tyrimų pažymos.

7. Klausimas dėl statinių liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Žygimantų g. 13, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073) vertingosiomis savybėmis.

Papildoma informacija:

Statusas (urbanistinės kultūros paveldo vietovės u. k. 16073, į kurią patenka statinių liekanos) – paminklas.

Svarstymo pagrindas – gautas VšĮ „Architektūros tyrimų centras“ kreipimasis dėl statinių liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Žygimantų g. 13, vertinimo. Pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“  15.13 nuostatas, archeologinių tyrimų metu aptiktos statinių (medžio, mūro ir pan.) liekanos yra vertinamos; ar jos gali būti kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir turi būti išsaugojamos vietoje (in situ) nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, remdamosi specialistų tyrimų išvadomis. Pateiktos atliktų archeologinių ir architektūrinių tyrimų pažymos. 

8. Klausimas dėl statinių liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Klaipėdoje, Žvejų g., vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Klaipėdos senamiesčio (u. k. 16075) vertingosiomis savybėmis.

Papildoma informacija:

Statusas (urbanistinės kultūros paveldo vietovės u. k. 16075, į kurią patenka statinių liekanos) – valstybės saugomas.

Svarstymo pagrindas – gautas VšĮ „Architektūros tyrimų centras“ kreipimasis dėl statinių liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Klaipėdoje, Žvejų g. (nuo Biržos tilto iki Pilies tilto), vertinimo. Pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“  15.13 nuostatas, archeologinių tyrimų metu aptiktos statinių (medžio, mūro ir pan.) liekanos yra vertinamos; ar jos gali būti kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir turi būti išsaugojamos vietoje (in situ) nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, remdamosi specialistų tyrimų išvadomis. Pateiktos atliktų archeologinių ir architektūrinių tyrimų pažymos. 

9. Klausimas dėl statinių liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Klaipėdoje, Naujoji Sodo g. 3, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 22012), vertingosiomis savybėmis.

Papildoma informacija:

Statusas (urbanistinės kultūros paveldo vietovės u. k. 22012, į kurią patenka statinių liekanos) – valstybės saugomas.

Svarstymo pagrindas – gautas VšĮ „Architektūros tyrimų centras“ kreipimasis dėl statinių liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Klaipėdoje, Naujoji Sodo g. 3, vertinimo. Pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“  15.13 nuostatas, archeologinių tyrimų metu aptiktos statinių (medžio, mūro ir pan.) liekanos yra vertinamos; ar jos gali būti kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir turi būti išsaugojamos vietoje (in situ) nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, remdamosi specialistų tyrimų išvadomis. Pateiktos atliktų archeologinių ir architektūrinių tyrimų pažymos.