Kultūros paveldo centro reorganizavimas

Pranešame, kad yra parengtas biudžetinės įstaigos Kultūros paveldo centro reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos:

  1. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; teisinė forma – biudžetinė įstaiga; įstaigos buveinė – Vilnius, Šnipiškių g. 3; įstaigos kodas – 188692688; duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras).
  2. Kultūros infrastruktūros centras; teisinė forma – biudžetinė įstaiga; įstaigos buveinė – Vilnius, Šnipiškių g. 3; įstaigos kodas – 110051791; duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi  Juridinių asmenų registre.

Reorganizuojama biudžetinė įstaiga:

  1. Kultūros paveldo centras; teisinė forma – biudžetinė įstaiga; įstaigos buveinė – Vilnius, Ašmenos g. 10; įstaigos kodas – 188204053; duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Reorganizavimo būdas – skaidymas, Kultūros paveldo centro teises ir pareigas išdalijant Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir Kultūros infrastruktūros centrui.

Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Kultūros paveldo centras.

Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir Kultūros infrastruktūros centras.

Pasibaigiančios biudžetinės įstaigos Kultūros paveldo centro teisės ir pareigos 2023 m. liepos 1 d. pereina po reorganizavimo veiksiančioms biudžetinėms įstaigoms – Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir Kultūros infrastruktūros centrui.

Biudžetinės įstaigos Kultūros paveldo centro reorganizavimo sąlygų aprašas susipažinti pridedamas prie šio pranešimo.

Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų pakeitimo projektas susipažinti pridedamas prie šio pranešimo, o su paskutinių penkerių finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais galima susipažinti, naudojant nuorodą https://kpd.lrv.lt/lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai .

Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Kultūros infrastruktūros centro nuostatų pakeitimo projektas susipažinti pridedamas prie šio pranešimo, su paskutinių dviejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais galima susipažinti https://kulturosic.lrv.lt/lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai. Su iki Kultūros infrastruktūros centro pertvarkymo veikusios VĮ „Lietuvos paminklai" 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais galima susipažinti čia.

Atnaujinimo data: 2023-09-21