BDAR
gdpr

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. ĮV-42 Dėl Siūlomų įrašyti į Kultūros vertybių registrą kilnojamųjų daiktų vertinimo kriterijų aprašo patvirtinimo.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. Į-323 Dėl Registruojamų Kultūros vertybių registre kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. ĮV-565 Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. ĮV-2 Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės paso pildymo ir išdavimo taisyklių ir Kilnojamosios kultūros vertybės paso formos patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. ĮV-125 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. ĮV-365 redakcija) Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento pildymo ir išdavimo taisyklių ir Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento formos patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. ĮV-231 Dėl kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams tvarkos aprašo patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. ĮV-377 Dėl  atlyginimo už istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę turinčius radinius taisyklių patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. ĮV-66 Dėl Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu rastų radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymas dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarybos nuostatų patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. ĮV-556 Dėl Restauravimo tarybos nuostatų patvirtinimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-02