BDAR
gdpr

Teisės aktai

Kultūros vertybių registro nuostatai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1053 „Dėl Kultūros vertybių registro įsteigimo ir Kultūros vertybių registro nuostatų patvirtinimo“

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021-03-18 įsakymas Nr. Į-82 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų veiklos organizavimo, koordinavimo ir sprendimų kontrolės metodikos aprašo patvirtinimo“

 

Kultūros vertybių registro pavadinimų klasifikatorius

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021-04-29 įsakymas Nr. Į-122 „Dėl Kultūros vertybių registro pavadinimų klasifikatoriaus patvirtinimo“  

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021-09-29 įsakymas Nr. Į-249 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. Į-122 „Dėl Kultūros vertybių registro pavadinimų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021-10-01 įsakymas Nr. Į-254 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. Į-122 „Dėl Kultūros vertybių registro pavadinimų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“ atitaisymo“

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021-11-19 įsakymas Nr. Į-317 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. Į-122 „Dėl Kultūros vertybių registro pavadinimų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022-02-28 įsakymas Nr. Į-66 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. Į-122 „Dėl Kultūros vertybių registro pavadinimų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022-04-27 įsakymas Nr. Į-125 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. Į-122 „Dėl Kultūros vertybių registro pavadinimų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Komentarai ir nuotraukų viešinimas

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021-12-23 įsakymas Nr. Į-355 „Dėl komentarų bei nuotraukų viešinimo kultūros vertybių registre taisyklių patvirtinimo”

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-02