BDAR
gdpr

Pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba

Pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba vertina įvairių vertingųjų savybių pobūdžių (architektūrinio, urbanistinio, inžinerinio, dailės, sakralinio, želdynų, istorinio, memorialinio, archeologinio) nekilnojamąsias kultūros vertybes. Vertinimo tarybos pirmininkas – dr. Ramūnas Kondratas.