BDAR
gdpr

Šeštoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba

Šeštoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba vertina įvairių vertingųjų savybių pobūdžių (architektūrinio, urbanistinio, inžinerinio, dailės, sakralinio, želdynų, istorinio, memorialinio, archeologinio) nekilnojamąsias kultūros vertybes. Vertinimo tarybos pirmininkas – Vincas Brezgys.