BDAR
gdpr

Antroji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba

Antroji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba vertina įvairių vertingųjų savybių pobūdžių (architektūrinio, urbanistinio, dailės, sakralinio, istorinio, memorialinio, archeologinio) nekilnojamąsias kultūros vertybes. Vertinimo tarybos pirmininkė – dr. Dalia Dijokienė.