BDAR
gdpr

Ketvirtoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba

Ketvirtoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba vertina archeologinio, mitologinio bei povandeninio vertingųjų savybių pobūdžių nekilnojamąsias kultūros vertybes. Vertinimo tarybos pirmininkas – dr. Aleksiejus Luchtanas.