Konsultavimas

 

Skyriai ir konsultavimo sritys 

 

 

Telefono 

 numeris 

 

Kab. Nr. 

 

 

Konsultavimo laikas 

(savaitės dienos, valandos) 

Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyrius 

 

 

 

Kultūros vertybių registro duomenų (teisinės apsaugos suteikimo/panaikinimo kilnojamosioms/nekilnojamosioms kultūros vertybėms, kultūros paveldo objektų/kultūros paveldo vietovių vertingųjų savybių tikslinimo, teritorijų ir apsaugos zonų nustatymo, ribų keitimo), nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo; nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų ir kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos veiklos klausimai. 

 

+370 5 2045835 

301 

II, III 

9:00 - 12:00 

 

Metodinio konsultavimo ir teritorijų planavimo skyrius 

 

 

 

Departamento organizuojamų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir procedūrų eigos; Mokslinės archeologijos komisijos (MAK) veiklos; nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimų; kultūros paveldo tvarkybos darbų atlikimo; metodikų klausimai. 

 

+370 5 2045837 

210 

II, III 

9:00 - 12:00 

Kultūros paveldo programų skyrius 

 

 

 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų finansavimo (paveldotvarkos programos); nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų išlaidų kompensavimo; valstybės saugomų objektų ženklinimo; neveikiančių ir riboto laidojimo kapinių, palaikų perkėlimo; memorialinių objektų apsaugos klausimai. 

 

+370 5 2045832 

104 

II 

9:00 - 12:00 

 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų finansavimo (paveldotvarkos programos); kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo; nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų išlaidų kompensavimo; Restauravimo tarybos veiklos, dailės objektų tyrimų, konservavimo, restauravimo klausimai. 

 

+370 5 2045834 

211 

III 

9:00 - 12:00 

 

Tarptautinių ryšių ir paveldo sklaidos skyrius 

 

 

 

Tarptautinio bendradarbiavimo; nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių pažinimo sklaidos, leidybos programų; Kultūros kelių sertifikavimo; visuomenės informavimo apie kultūros paveldo apsaugą ir Departamento veiklą klausimai. 

 

+370 5 2045836 

209 

II, III 

9:00 - 12:00 

 

Veiklos koordinavimo skyrius  

 

 

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos; kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo; žalos nekilnojamajam kultūros paveldui įvertinimo ir atlyginimo; ūkio subjektų veiklos kontrolės koordinavimo klausimai. 

+370 5 2045830 

103 

III 

9:00 - 12:00 

Nekilnojamojo kultūros paveldo vietovių, kilnojamųjų kultūros vertybių stebėsenos; kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentų rengimo; licencijų prekiauti antikvariniais daiktais išdavimo; žalos kilnojamosioms kultūros vertybėms įvertinimo ir atlyginimo klausimai. 

+370 5 2045831 

101 

III 

9:00 - 12:00 

Paveldimų meno kūrinių vertės nustatymo ir pažymų išdavimo; kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų iš Lietuvos Respublikos išvežimo sąlygų išdavimo; dingusių, pavogtų ar neteisėtai iš Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių išvežtų antikvarinių daiktų ir kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojimo, paieškos klausimai. 

+370 5 2045839 

105 

II 

9:00 - 12:00 

 

Teisės ir personalo skyrius 

 

 

 

Kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų tarpusavio ryšių bei teisės aktų nuostatų taikymo klausimai. 

+370 5 2045833 

108 

II, III 

9:00-12:00 

Teritoriniai skyriai 

 

 

 

Skyrių veiklos teritorijose apskričių ribose klausimai: nekilnojamiesiems kultūros paveldo objektams ar nuosavybei, patenkančiai į kultūros paveldo objekto teritoriją, vietovę ar apsaugos zoną taikomi reikalavimai; apsaugos sutarčių su kultūros paveldo objektų valdytojais sudarymas; apsaugos reglamentų rengimas ir išdavimas; tvarkybos darbų projektavimo sąlygų ir specialiųjų paveldosaugos reikalavimų išdavimas; projektinės dokumentacijos tikrinimas ir leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimas; darbų priežiūros kontrolė ir užbaigtų darbų priėmimas; ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas; teritorijų planavimo sąlygų rengimas bei žemėtvarkos projektų tikrinimas; kilnojamųjų kultūros vertybių pasų išdavimas; ūkio subjektų veiklos kontrolė. 

 

 

 

Alytaus - Marijampolės teritorinis skyrius 

 

 

 

Alytuje 

+370 31 551343 

 

I 

9:00 – 12:00 

III 

13 – 16 

 

Marijampolėje 

+370 34 329510 

 

II - IV 

9:00 - 12:00 

 

Kauno teritorinis skyrius 

 

 

 

 

+370 37 280401 

 

I, III 

9:00 - 12:00  

II, IV 

14:00 - 16:00 

Klaipėdos teritorinis skyrius 

 

 

 

Tvarkybos darbų priežiūros, ūkio subjektų veiklos kontrolės; kultūros paveldo apskaitos; apsaugos sutarčių su kultūros paveldo objektų valdytojais sudarymo; nekilnojamiesiems kultūros paveldo objektams ar nuosavybei, patenkančiai į kultūros paveldo objekto teritoriją, vietovę ar apsaugos zoną taikomų reikalavimų; apsaugos reglamentų rengimo; kilnojamųjų kultūros vertybių pasų išdavimo klausimai. 

+370 46 241547 

 

II, III 

9:00-12:00 

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų ir specialiųjų paveldosaugos reikalavimų išdavimo; projektinės dokumentacijos rengimo ir leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo; ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo; teritorijų planavimo sąlygų bei žemėtvarkos projektų rengimo klausimai. 

+370 46 241548 

 

 

 

III 

9:00 – 11:00, 13:00 – 15:00 

Panevėžio - Utenos teritorinis skyrius 

 

 

 

Panevėžyje 

+370 45 401771 

 

I - III 

9:00-11:00 

Utenoje 

+370 38 621011 

 

I - III 

9:00-11:00 

Šiaulių teritorinis skyrius 

 

 

 

 

+370 41 201196 

 

 

 

I, III 

9:00 - 12:00 

II, IV 

13:00 - 15:00 

Telšių - Tauragės teritorinis skyrius 

 

 

 

Telšiuose 

+370 44 472413 

 

II, III 

9:00 - 12:00 

Tauragėje 

+370 44 690011 

 

II, III 

9:00 - 12:00 

Vilniaus teritorinis skyrius 

 

 

 

 

+370 5 2045838 

120 

II 

13:00 - 17:00 

III 

13:00 - 15:00 

Atnaujinimo data: 2024-01-09