BDAR
gdpr

Apie mus

1990 m., atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, buvo įsteigta Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija, atsakinga už kultūros paveldo išsaugojimą, ir įkurtas Paminklotvarkos departamentas. Priėmus Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, 1994 m. Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija ir Paminklotvarkos departamentas buvo reorganizuoti, įsteigtas Kultūros vertybių apsaugos departamentas (nuo 2005 m. – Kultūros paveldo departamentas) atskaitingas Kultūros ministerijai. Tuo metu veikiančios Kultūros paveldo inspekcijos apygardos reorganizuotos į Kultūros paveldo departamento teritorinius padalinus.

 

Šiuo metu Departamento struktūrą sudaro 9 skyriai – Apskaitos, inventorizavimo ir registro, Paveldosaugos ir metodinis, Teritorijų planavimo ir paveldo tyrimų organizavimo, Tarptautinių ryšių ir paveldo sklaidos, Veiklos koordinavimo, Vidaus kontrolės ir prevencijos, teisės ir personalo, Strateginio planavimo ir finansų, Išteklių valdymo ir viešųjų pirkimų ir 10 teritorinių padalinių, esančių visose apskrityse.

 

Departamentas taip pat yra biudžetinės įstaigos „Kultūros paveldo centras", kuri renka, kaupia, tikslina informaciją apie kultūros paveldą, atlieka istorinius ir fizinius tyrimus, steigėjas; jam pavaldi ir VĮ „Lietuvos paminklai", vykdanti kultūros paveldo tvarkybos darbus.

 

Kultūros paveldo departamentas atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos funkcijas: prižiūri ir tvarko kultūros vertybes, veda kultūros paveldo apskaitą, priežiūrą ir kontrolę, pristato kultūros paveldą visuomenei, taip pat prisideda prie nacionalinės politikos formavimo ir įgyvendinimo kultūros paveldo apsaugos srityje. Departamento misija - išsaugoti Lietuvos kultūros paveldą ir perduoti ateities kartoms kaip tautos savasties išlikimo garantą, kraštovaizdžio sudėtinę dalį bei Lietuvos įvaizdžio formavimo priemonę, sudarant sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis.

 

Departamentas rengia ir vykdo Paveldotvarkos, Kultūros paveldo apskaitos, Kultūros paveldo apsaugos valstybinio administravimo, Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo, Kompensacijos kultūros paveldo objektų valdytojams, Specialiąją nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimo ir paslaugų bei Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje įgyvendinimo programas.

 

Kultūros paveldo departamento Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyrius koordinuoja Europos Tarybos programas Lietuvoje – tradiciniais tapusias Europos paveldo dienas, skirtas visuomenei supažindinti su kultūros paveldu, kasmet aktualizuojant skirtingą sritį ir Europos kultūros kelius: Žydų kultūros dieną, Parkų ir sodų kelią Lietuvoje.

 

Departamentas taip pat organizuoja įvairias konferencijas, bendradarbiauja su tarptautinėmis kultūros paveldo organizacijomis (Europos Taryba, UNESCO, ICCROM), Baltijos jūros regiono šalimis istorinių miestų apsaugos bei praktinės pastatų priežiūros ir apsaugos srityje, o taip pat povandeninio ir pakrančių zonų kultūros paveldo srityje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-11