BDAR
gdpr

Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį
  Informacija apie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos darbuotojų
atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų
  valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu
               
                     
  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
   valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) 
  darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (eurais)
                     
    Pareigybės pavadinimas 2021 metai 2022 m.               I ketvirtis 2022 m.                     II ketvirtis 2022 m.                     III ketvirtis 2022 m.                     IV ketvirtis Darbuotojų skaičius *
   
     darbo užmokestis (EUR)  darbo užmokestis (EUR)  darbo užmokestis (EUR)  darbo užmokestis (EUR)  darbo užmokestis (EUR)
   
    Valstybės tarnautojai   
    Direktorius  4353 4471 4471 4471 4471 1
    Direktoriaus pavaduotojas** - - - - - 1
    Kancleris - - - - 3041 1
    Patarėjas 1907 2073 2108 2100 2103 5
    Skyriaus vedėjas 2334 2471 2528 2533 2537 16
    Vyriausiasis specialistas 1621 1691 1716 1717 1731 77
    Vyresnysis specialistas 1445 1493 1493 1497 1522 4
    Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį   
    Administratorius-sekretorius 1320 1465 1514 1514 1514 3
    Finansininkas 1818 1810 1665 1665 1810 2
    Viešojo administravimo įstaigos specialistas 1874 1982 1765 - 1629 1
    Ūkio darbuotojas** - - - - - 1
    Ūkvedys** - - - - - 1
    Administratorius 1428 1465 1465 1465 1465 1
    Dokumentų registratorius** - - - - - 1
    Archyvaras 1381 1424 1424 1424 1424 1
    Kompiuterių sistemų specialistas** - - - - - 1
    Duomenų bazių administratorius ** - - - - - 1
    Atstovas ryšiams su visuomene  1581 1680 1738 1738 1738 1
    Informacijos rinkimo specialistas 1687 1755 1755 1755 1755 2
    Duomenų įvesties operatorius** - - - - - 1
    Automobilio vairuotojas** - - - - - 1
    Darbuotojų skaičius iš viso       123
    * Darbuotojų skaičius 2022 m.  Gruodžio 31d.
    ** Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą. Kadangi sutikimas neduotas, šio darbuotojo darbo užmokestis neskelbiamas.
                     
    2022 m. darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo:          
    nuo 2022m. sausio 1d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis iki 181 Eu        
    Valstybės tarnautojams pasikeitęs darbo stažas valstybės tarnyboje (nuo 2019m. sausio 1d. valstybės tarnautojų priedą už tarnybos stažą sudaro 1proc. pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus),
   
    Valtybės tarnautojams, kurių produktyvumas, kompetencija bei darbo kokybė per vertinimus buvo įvertinti labai gerai ir Valstybės tarnautojų vertinimo komisija nustatė didesnę pareiginę algą, taikant ne mažiau kaip 0,5 ir ne daugiau kaip 1,5 didesnį koeficientą
   
    nuo 2022m. Kovo 01d. darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pareiginės algos kintamosios dalies pasikeitimas, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-11